0 product(en)Totaal: € 0,00

Rik Dikken nieuwe voorzitter Groep Groot Uneto-VNI

Volwaardige positie
Dikken wil als nieuwe voorzitter van de Groep Groot vooral het belang van de technische installatiebranche in de bouwkolom zichtbaar maken. 'Ik zie dat de sector de afgelopen jaren uit de schaduw van de bouw is gestapt. Installateurs hebben een volwaardige positie in het bouwproces en ons imago is sterk verbeterd, mede dankzij initiatieven vanuit de Groep Groot.'

Nieuwe markten
Hoewel ook de installatiebranche last heeft van de economische crisis, staan volgens Dikken de seinen voor de toekomst op groen. 'De innovatieve kracht van de sector is groot, wij gaan uit van onze eigen kracht en dat werpt zijn vruchten af.' De Groep Groot blijft daarom veel aandacht besteden aan marktontwikkeling en innovatie. Dikken: 'Zo kunnen wij antwoord geven op actuele maatschappelijke vraagstukken. Thema's als energiebesparing, herbestemming van gebouwen, lokale energieopwekking en technische oplossingen voor de zorgsector worden de komende jaren alleen maar belangrijker. De Groep Groot ondersteunt de leden om die kansen te verzilveren.'

Samenwerking
De nieuwe voorzitter van de Groep Groot gelooft dat samenwerking binnen én buiten de traditionele bouwkolom onontbeerlijk is om in de toekomst succesvol te blijven. 'Ketenintegratie en werken met het Bouw Informatie Model (BIM) versterken de positie van de installatiebranche in de bouwkolom. Ontwikkelingen in de zorg, de mobiliteitssector en in de industrie vragen daarnaast om nieuwe samenwerkingsverbanden. Die maken het mogelijk om nieuwe, kansrijke markten te ontwikkelen.'

Belang van technologie Volgens Dikken blijft het belang van technologie binnen onze maatschappij de komende jaren hard toenemen. 'Steeds meer jongeren zien dat er prima carrièreperspectieven zijn in de installatiebranche. Met de campagne De techniek achter Nederland heeft de Groep Groot daaraan bijgedragen. De promotie van ons vak en het bevorderen van de instroom van technische vakmensen zal ook de komende jaren hoog op onze agenda staan.'

Erelidmaatschap
Dikken prijst zijn voorganger Henk Willem van Dorp die meer dan twintig jaar bestuurlijk actief was binnen UNETO-VNI, onder andere op het terrein van arbeidsvoorwaarden, kwaliteitszorg, energiebesparing en als lid van het algemeen en dagelijks bestuur van UNETO-VNI. Voor zijn verdiensten voor de vereniging ontving Van Dorp onlangs het erelidmaatschap uit handen van algemeen directeur Titia Siertsema.

Bron; Uneto-Vni