0 product(en)Totaal: € 0,00

Winst door zuinig ontwerp leidinginstallaties

Hiermee zijn het ontwerp / aanleg en het gebruik veel meer in lijn met elkaar. Dit levert besparingen op in energieverbruik en kosten. Deze doorbraak staat centraal op het landelijke congres op dinsdag 6 November. Het congres wordt georganiseerd door ISSO, samen met Uneto-VNI, TVVL, OTIB en KWR.

Nieuwe manier ontwerpen en dimensioneren 

Het congres behandelt de nieuwe manier van ontwerpen en dimensioneren van waterleidingen en warmtapwaterbereiders in gebouwen. Centraal staat de demonstratie van nieuwe rekenregels waarmee de koud- en warmwaterbehoefte worden bepaald. Deze geven een realistische voorspelling van het waterverbruik en de maximum volumestroom in verschillende type gebouwen, waaronder appartementsgebouwen, kantoren, zorginstellingen en hotels. De nieuwe rekenregels leiden tot duurzame, hygiënische en energie-efficiënte ontwerpen van leidingwaterinstallaties. Hierbij blijft het water van goede kwaliteit en het comfort van de gebruiker op niveau, terwijl het energieverbruik en de kosten van de installatie aanzienlijk kunnen dalen. In de meeste gevallen blijkt dat de installatie minder groot hoeft te zijn dan wordt voorspeld met de huidige richtlijnen.

 Ontwerpen sluiten beter aan op de werkelijkheid

Met de nieuwe rekenregels, die gebaseerd zijn op het simulatiemodel SIMDEUM®, kunnen eenvoudig maximum momentverbruiken van koud en warm water worden voorspeld. Ook kan het warm waterverbruik in bepaalde tijdsperioden worden berekend. Dit is uniek in de wereld: van alle beschikbare rekenregels geven deze nieuwe rekenregels de meest betrouwbare voorspellingen van het koud- en warmtapwaterverbruik. De resulterende ontwerpen sluiten daardoor beter aan op de werkelijkheid.

 Vergelijking oude en nieuwe rekenregels

Op het congres wordt een vergelijking gedemonstreerd van de huidige q√n-methode en de nieuwe rekenregels. De nieuwe rekenregels zijn met voorbeelden opgenomen in de herziene ISSO-publicatie 55: Ontwerpen van collectieve leidingwaterinstallaties. Ook worden andere toepassingen van SIMDEUM® geïllustreerd.

Bron; ISSO